Wat is systemische coaching?

Bij systemisch coachen kijken we naar de informatie van het hele systeem waarvan je deel uitmaakt, bijvoorbeeld je familie, of de organisatie waar je werkt. We kijken naar wat goed is voor het hele systeem. Want wat goed is voor het hele systeem, is -uiteindelijk- goed voor jou.

We gebruiken daarbij informatie van het hele systeem, en die informatie is opgeslagen in jou. Zoals een kind weet dat er een geheim is in de familie waar niet over wordt gepraat, zit ook in jóu alle informatie van je systeem van herkomst, ook al is dat meestal onbewust, onder de oppervlakte.

Om bij die informatie te komen, moet je in een ‘staat van zijn’ komen, die toegang biedt tot die informatie. Dat betekent dat we ons bewust zijn van ons lijf en dat we traag werken.

De informatie brengen in beeld met behulp van vloerankers (matjes) en/of representanten, dit noemen we een ‘opstelling’.

In de opstelling gebruik je je lijf om te voelen wat er is. Bijvoorbeeld kippenvel, een zwaar gevoel, de neiging om te bewegen etc. De coach bevraagt je daarop en met kennis van natuurlijke wetmatigheden kan deze informatie worden geduid en kan een ‘helende beweging’ worden ingezet.

In een coachtraject zijn altijd de actuele vragen van jou als deelnemer leidend. De vraag die op dat moment voor jou het meest prangend voelt, daarmee gaan we aan het werk. Deze specifieke vraag vormt de ingang naar het onderliggende probleem dat je ervaart en naar de oorsprong ervan.

Wat kan een systemisch coachtraject jou brengen?

  • bewustwording van je eigen patronen en dynamieken
  • inzicht in patronen uit je systeem van herkomst
  • inzicht in patronen in het organisatiesysteem of in je bedrijf
  • zicht op en ervaren van nieuwe oplossingsrichtingen
  • ervaren van meer innerlijke rust en regie op eigen leven.