Enneagramcoaching

Een diepgaande reis naar de oorsprong van jouw patronen

Wil je je bewustzijn op jezelf en je omgeving vergroten? Het enneagram biedt jou een diepgaande reis naar de oorsprong van datgene waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt, van de thema’s die telkens weer terugkeren en opnieuw op je pad komen. Zodra dat bewustzijn er is, heb je een keuze en kun je het patroon doorbreken.

‘Waarom doe ik zoals ik doe? Waarom reageer ik zoals ik reageer op anderen? Waarom loop ik steeds tegen bepaalde (dezelfde) dingen aan?’ Ieder mens heeft gewoontepatronen ontwikkeld, die hij min of meer automatisch inzet. Deze patronen hebben je in het verleden geholpen, maar ze kunnen nu ook belemmerend werken. Bijvoorbeeld omdat ze je ware kwaliteiten en talenten naar de achtergrond doen verschuiven. Met het -spirituele- enneagram als persoonlijkheidsmodel, kun je je patronen en achterliggende drijfveren sneller doorzien. Het werkt als een katalysator voor zelfontwikkeling. Kennis van patronen en drijfveren, biedt je vrijheid om al dan niet te handelen volgens je gewoontepatroon en daarmee bewuster in het leven te staan. Een eerste stap om je patronen te leren (her)kennen is een type-interview.

Wat levert die kennis mij op?  Wanneer duidelijk is vanuit welke van de negen basistypen je de werkelijkheid bekijkt, kun je je gedrag vanuit de dieper liggende motivatie verklaren. Vanuit die kennis over jezelf, kun je bewustere keuzes te maken in je gedrag, en in je leven. Zo raak je meer afgestemd op jezelf en je omgeving (bijvoorbeeld je partner) en zullen de dingen meer moeiteloos gaan.

Hoe ga ik daarmee aan de slag?    Na het interview kun je kiezen voor een afgesproken aantal bijeenkomsten waarin we gericht gaan werken aan het bewust worden van de patronen en het inzetten van de opgedane zelfkennis bij het oplossen van de vraag waarmee je binnenkwam. Je verdiept je in jouw typepatroon en leert dit denken, voelen en handelen in je dagelijks leven herkennen. Daarbij maken we ook gebruik van systemisch werk (opstellingen).

Omvang: een diepgaand leertraject kost tijd, in een reeks van 6 á 8 bijeenkomsten heb je de inzichten en handvatten voldoende geïntegreerd om zelf verder te kunnen.

Prijs: euro 95,- per bijeenkomst voor particulieren. (Als je werkgever betaalt, maak ik graag een offerte.)

Begeleider: Astrid Bekkers

Afspraak maken: stuur een mailtje naar astrid@hartsvraag.nl

“Astrid, je maakte voor mij persoonlijke ontwikkeling concreet. Je bent gericht op verbinding en inhoud, op ontwikkeling en groei. Je hebt mij geïnspireerd, hield mij een spiegel voor. Ik voel me krachtiger, de kracht ligt in het doen. Dus van afwachtend naar leiding nemen. Ik leef meer uit vertrouwen en sta bewuster in het leven. Bedankt hiervoor!”  – Helma  (docent, enneagramcoachtraject)