Het enneagram

Het enneagram is een -oorspronkelijk eeuwenoud- model dat je helpt om inzicht te krijgen in je gedragspatronen en achterliggende basismotivaties.

Het model bestaat uit negen sets van patronen, ‘typen’ genoemd. Elk mens heeft aspecten van elk type in zich. Ieder heeft echter één dominante drijfveer van waaruit hij handelt. Je zou het kunnen zien als een gekleurde bril, waardoor je naar de wereld kijkt. Wanneer duidelijk is vanuit welk basistype je de werkelijkheid bekijkt, kunnen we gedrag vanuit de dieper liggende motivatie verklaren. Vanuit die kennis over jezelf, word je in staat gesteld bewustere keuzes te maken in gedrag, en in het leven.